Program efterår 2013 – Københavns Universitet

Forside > Tidligere programmer > Program efterår 2013

Program efterår 2013

Vi har tre foredrag på programmet dette efterår. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Tirsdag d. 1. oktober kl. 17.00-18.30 i lok. 27.0.17 (KUA1)

Esben Bjerggaard Nielsen
Undergang og håb: Apokalyptisk retorik i klimadebatten

Den oprindeligt religiøse fortælling om verdens undergang - apokalypsen - har i dag forskudt sig til sekulære scenarier, hvor det er menneskeskabte fænomener som atomvåben, globale pandemier og klimakrise, der truer vores eksistens. Den retorik, der giver form til disse scenarier, opdaterer og sekulariserer således en gammel kulturel fortælling, der ikke blot er rettet imod fremtiden, men i høj grad også forklarer og strukturerer vores nutid. I sit foredrag vil Esben Bjerggaard Nielsen sætte fokus på, hvordan retorer i den internationale klimadebat bruger en gennemgående undergangsfortælling til at argumentere for politisk og social handling, og han vil lægge op til en diskussion af både potentialer og faldgruber.

Esben Bjerggaard NielsenEsben Bjerggaard Nielsen er cand.mag. i engelsk og tilknyttet Institut for æstetik og kommunikation ved Aarhus Universitet, hvor han i øjeblikket er ved at afslutte et ph.d.-projekt om dommedagsretorik i klimadebatten.

 


Torsdag d. 31. oktober kl. 17.00-18.30 i lok. 15A.1.13 (KUA2)

Mogens Herman Hansen
Perikles' gravtale: Retorik og kildemateriale i særklasse

I historikeren Thukydids (ca. 460-400) værk om Den Peloponnesiske Krig (431-404) er der indlagt taler holdt af de ledende aktører i krigen, fortrinsvis statsmænd, generaler og gesandter. Den berømteste af disse taler er den gravtale, som Athens ledende statsmand Perikles holdt i 430 til minde om de soldater, der var faldet i krigens første år. Talen er en forherligelse af den athenske bystat og dens forfatning. I foredraget analyserer Mogens Herman Hansen talen både som et stykke klassisk retorik og som den bedste kilde, vi har, til de idealer, som athenerne anså for kernepunktet i deres demokratiske styreform. Talen vil blive sammenholdt med den gravtale, Abraham Lincoln holdt i 1863 over de soldater, der var faldet i slaget ved Gettysburg.

Christian KockMogens Herman Hansen, dr.phil., er antikforsker og lektor emeritus ved Københavns Universitet. Fra 1993-2003 var han leder af grundforskningscentret The Copenhagen Polis Centre. Han er verdensberømt for sine arbejder om demokrati og lægger vægt på også at formidle sine forskningsresultater på godt dansk. I forbindelse med foredraget sælger Museum Tusculanums Forlag to af Mogens Herman Hansens nyere værker til særpris, nemlig hhv. Demokratiets historie fra oldtid til nutid (2012) til 200 kr og Demokrati som styreform og som ideologi (2010) til 250 kr. 


Onsdag d. 27. november kl. 17.00-18.30 i lok. 27.0.17 (KUA1)

Casper Fruergaard Schrøder
Velkommen på forsiden: Finansjournalistikkens rolle i en krisetid

Krisen har rykket finansstoffet til toppen af mediernes dagsorden. Fra i årevis at have levet en stille tilværelse bagerst i avisen, er stoffet rykket helt frem på forsiden. Retoriker og journalist Casper Schrøder fortæller om finanskrisen, som den ser ud fra det journalistiske maskinrum: Hvilke krav stiller krisen til journalistikken, og hvordan griber han udfordringerne an i sit daglige arbejde?

Casper Fruergaard SchrøderCasper Fruergaard Schrøder er cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet og har tidligere været redaktør på Mandag Morgen og journalist på dagbladet Børsen. I dag er han journalist ved Berlingske, hvor han leverer daglige analyser af finansmarkederne til TV 2, TV 2 News og Radio 24syv. Han blogger på http://schroeder.blogs.business.dk