Program efterår 2014 – Københavns Universitet

Forside > Tidligere programmer > Program efterår 2014

Program efterår 2014

Vi har tre foredrag på programmet dette efterår. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Mandag 6. oktober 2014 kl. 17.15-18.45 i lokale 27.0.09 (KUA1)

Mette Moestrup
Tre skribenter og ét fletværk: Hvorfor og hvordan FRIT FLET er en fællesbog

Digter Mette Moestrup skrev i fem år sammen med Line Knutzon og Naja Marie Aidt på den store fællesbog FRIT FLET (Gyldendal, 2014). Hun betegner samarbejdet som en poetisk – og hverken akademisk eller journalistisk – undersøgelse af især køn og frihed. Men også af: penge, hud, begær, latter, vold, alder, sted, klasse og kærlighed. Værket skulle give både forfatterne og læserne frihed og skabe ny plads i debatten, så spørgsmål er velkomne, når Mette Moestrup fortæller om den kollektive proces, metode og komposition. Undervejs læser hun op fra fletværket, som rummer både digte, interviews, dramatik, skønlitterær prosa, essays, emails, lister og billedtekster.

Mette MoestrupMette Moestrup er prisbelønnet digter og cand.phil. i litteraturhistorie. Hun debuterede i 1998 med Tatoveringer. Siden kom Golden Delicious (2002), kingsize (2006), Jævnet med jorden (2009) og Dø, løgn, dø (2012), hvoraf flere også er udgivet i udlandet. Mette Moestrup er også med i lyd- og poesiduoen SHE’S A SHOW, har arbejdet med netkunst, skrevet børnebøger og undervist på en række af de skandinaviske forfatterskoler.

Mette Moestrups besøg i Retorikforeningen er støttet af Statens Kunstfond.
 

Onsdag 29. oktober 2014 kl. 17.00-18.30 i lokale 15A.0.13 (KUA2)

Charlotte Jørgensen
Retorikfaget på Københavns Universitet – et tilbageblik

Charlotte Jørgensen går af som lektor i retorik. I den forbindelse har Retorikforeningen opfordret hende til at fortælle om sin vej gennem retorikken og om fagets udvikling. Hun har været en af de drivende kræfter i etableringen af retorikfaget på Københavns Universitet og vil i foredraget give et indblik i de tanker, som man gennem tiden har gjort sig om udformningen af retorik som universitetsfag. I foredraget vil hun komme ind på sin egen forskning og den fagtradition, hun har indgået i, hvor et normativt retoriksyn har været et særkende.

Charlotte JørgensenCharlotte Jørgensen er cand.mag. i dansk og retorik. Siden 1992 har hun været ansat først som adjunkt og siden lektor i retorik på Københavns Universitet. Hendes forsknings- og undervisningsinteresser ligger inden for argumentation, politisk retorik, debat, mundtlig retorik og stilanalyse. Studerende landet over og på tværs af fag er fortrolige med grundbogen Praktisk argumentation, som Charlotte Jørgensen har skrevet – og løbende opdateret – i samarbejde med Merete Onsberg siden førsteudgaven fra 1987.
 

Torsdag 20. november 2014 kl. 17.00-18.30 i lokale 15A.0.13 (KUA2)

Rasmus Rønlev
Danske netaviser som webmedier for retorisk medborgerskab

Mange forskere, journalister og borgere synes at have et had-kærlighedsforhold til debat på nettet. På den ene side udtrykker de store forventninger til, hvordan nettet i princippet kan understøtte kommunikationen mellem politikere og borgere; på den anden side begræder de, at netdebatter i praksis ikke er andet end galde fra gale mænd i underbukser. Efter at have brugt tre år på at læse tusindvis af kommentarer på danske netaviser argumenterer Rasmus Rønlev i dette foredrag for en mellemposition: Debatten på netaviserne er bedre end sit rygte; men samtidig kan borgerne blive bedre som debattører, journalisterne som ordstyrere og netaviserne som fora for fokuseret og forståelig debat.

Rasmus RønlevRasmus Rønlev er cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet og nu videnskabelig assistent samme sted. Ud over at forske og undervise i medborgerskab, meningsdannelse og medier har han undervist og vejledt i akademisk skrivning og var bl.a. med til at starte Akademisk Skrivecenter på Aarhus Universitet. De seneste tre år har han været ansat på Københavns Universitet som ph.d.-stipendiat, et forløb han i år afsluttede med afhandlingen Danske netaviser som webmedier for retorisk medborgerskab.