Program efterår 2015 – Københavns Universitet

Forside > Tidligere programmer > Program efterår 2015

Program efterår 2015

Vi har som vanligt tre foredrag på programmet i semestrets løb. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Tirsdag d. 29. september kl. 17.00-18.30 i lok. 15A.0.13 (KUA2)

Lea Korsgaard
Hvordan ser fremtidens journalistik ud - og hvor ligger Zetland?

Danskerne strømmer fra de gamle betalingsmedier i disse år - og mangler et godt sted at svømme hen. De vender nemlig ikke journalistikken ryggen, fordi de har lyst til at blive dummere. Tværtimod. De gør det, fordi det daglige nyhedsbombardement føles overfladisk og uvedkommende. Det mener i al fald folkene bag den digitale medievirksomhed Zetland, der har sat sig for at etablere "Danmarks nye, langsomme medie, der udgiver alt det, nysgerrige danskere har brug for at vide - men ikke mere, end de kan nå at læse." Chefredaktør Lea Korsgaard fortæller om tankerne bag det nye medie og om, hvordan Zetlands blik på læserne adskiller sig fra mediebranchens gængse opfattelse af mediebrugerne.

Lea Korsgaard

Lea Korsgaard er MA i sociologi fra The New School, New York, chefredaktør på Zetland, journalist og forfatter. Før hun forlod den etablerede mediebranche og blev medstifter af Zetland, var hun journalist på Berlingske Tidende og Politiken. Hun har skrevet dokumentariske beretninger i bogform, senest Orgasmeland: Da den seksuelle revolution kom til Danmark (Gyldendal, 2014).

 

Torsdag d. 29. oktober kl. 17.00-18.30 i lok. 15A.0.13 (KUA2)

Jonas Gabrielsen
Hvad retorik har med jura at gøre: Retsretorik som moderne forskningsfelt

Klassiske retoriske værker kan let efterlade det indtryk, at retsretorik primært handler om overbevisende kommunikation i retten. Som et moderne - og voksende - forskningsfelt afføder retsretorik imidlertid andet og mere end håndbøger af instrumentel karakter. Retorisk teori bruges til at systematisere kernejuridiske processer og danner grundlag for filosofiske diskussioner af juraens status og natur. Med afsæt i aktuel forskning vil Jonas Gabrielsen optegne forskellige måder at forstå relationen mellem jura og retorik. Han vil især betone det, han kalder den metodiske forståelsesramme, hvor retoriske begreber og systemer benyttes til at systematisere juridisk viden og læring.

Jonas Gabrielsen

Jonas Gabrielsen er lektor i retorisk kommunikation på RUC, hvor han forsker i forholdet mellem retorik og jura. Han underviser i retorik på jurastudiet og er tilknyttet de juridiske processpil, hvor han forbereder jurastuderende til de internationale konkurrencer. Han er medlem af styregruppen for RELINE, et retslingvistisk forskningsnetværk, og medredaktør af bl.a. Retten i sproget: Samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis (Djøf Forlag, 2015).

 

Onsdag 25. november kl. 17.00-18.30 i lok. 15A.0.13 (KUA2) 

Thomas Albrechtsen
Toppolitikeres troværdighed i valgkampen

”Troværdighed”, ”handlekraft”, ”folkelighed”, ”oprigtighed”, ”kompetence”, ”karisma”, ”autenticitet” og ”lederskab”. For politikere og deres rådgivere blev valgkampen i foråret 2015 en kamp for at leve op til mediers og kommentatorers lange liste af folkekrav. Men fx i Nakskov vil vælgerne mest af alt bare have en politiker, der bekymrer sig om dem. Thomas Albrechtsen har i sit speciale undersøgt forskellen på mediers og kommentatorers ide om vælgeres krav til politikere og så de kriterier, som vælgere faktisk bruger, når de evaluerer kandidaterne. Specialet kombinerede retoriske studier af etos med social-psykologiske forklaringsmodeller og kvantitative studier og gav dermed også et bud på, hvordan den retorikfaglige værktøjskasse kan suppleres, hvis vi skal begribe, hvilke - skiftende - krav og forventninger politikere er oppe imod, når de henvender sig til borgerne.

Thomas Albrechtsen

Thomas Albrechtsen er cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet, ledelses- og kommunikationsrådgiver med særlig interesse for politisk troværdighed. Hans speciale ”Bekymrer de sig virkelig om os? Eunoia og moderne politisk troværdighed” vandt publikumsprisen, da det i 2014 var nomineret til Kommunikationsforums Specialepris som et af årets bedste kommunikationsspecialer.