Program forår 2013 – Københavns Universitet

Forside > Tidligere programmer > Program forår 2013

Program forår 2013

Vi har tre foredrag på programmet dette forår. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Torsdag d. 28. februar kl. 17.00-18.30 i lok. 14.2.50 (Gl. KUA)

Hans Gammeltoft-Hansen
Helt klart ret svært: Sproget mellem myndighed og borger

Normerne for god forvaltningsskik fordrer, at myndighedernes sprog skal være klart og respektfuldt. Begge dele kan volde problemer. Klarhed bliver f.eks. ofte forstået som indholdsmæssigt præcist snarere end forståeligt. Mange myndigheder gør dog en stor indsats for at udvikle en sprogbrug, der er tilgængelig for de borgere, de henvender sig til. Processen kan af både saglige og psykologiske grunde være vanskelig; og den er for så vidt aldrig afsluttet. Forhenværende ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, fortæller både om ombudsmandsinstitutionens egne sproglige omstillingsprocesser og om erfaringerne fra ombudsmandens tilsyn med de offentlige myndigheder.

Hans Gammeltoft HansenHans Gammeltoft-Hansen, dr.jur., er tidligere professor i retsvidenskab og har bl.a. været formand for Dansk Flygtningehjælp og Statens Musikråd. Han var Folketingets Ombudsmand i perioden 1987-2012. 

Tirsdag d. 19. marts kl. 17.00-18.30 i lok. 14.2.50 (Gl. KUA)

Christian Kock
Relevant retorikhistorie fra Protagoras til Coleridge

Der står ikke altid retorik på ryggen af de værker, der bidrager til vores forståelse af sprogets rolle i verden. Af og til står der eksempelvis politik. Eller poetik. Det er udgangspunktet for professor Christian Kock, der for nylig har udgivet første bind af sit retorikhistoriske værk Ordets magt: Retorisk tænkning der holder, som dækker perioden fra oldtid til 1900. Christian Kock vil præsentere sit bud på, hvem og hvad der er værd at læse, hvis man vil forstå retorikkens teoretiske dimensioner - og bruge dem til noget i praksis.

Christian KockChristian Kock er professor i retorik ved Københavns Universitet. I offentligheden er han især kendt som kommentator, når det gælder politisk retorik, debat og argumentation, men forskningsmæssigt favner han også både de pædagogiske, historiske og æstetiske sider af retorikfaget.

 

Mandag d. 15. april kl. 17.00-18.30 i lok. 12-1-62 (KUA2)

Louise Therese Schou Therkildsen
Skabelsen af en statsborger: Hvem får plads i fortællingen om Danmark?

Når indvandrere søger om dansk statsborgerskab, har de siden 2006 skullet bestå en prøve, der handler om dansk historie og kultur. I sit speciale "Den rigtige dansker" har cand.mag. i retorik Louise Therese Schou Therkildsen kastet et kritisk blik på det læremateriale, der danner grundlag for den nuværende danske indfødsretsprøve - en prøve, som regeringen lige nu planlægger at erstatte med en såkaldt statsborgerskabsprøve, der dog endnu kun er på tegnebrættet.

Louise Therese Schou-TherkildsenMed afsæt i konkrete eksempler vil Louise Therese Schou Therkildsen vise, hvordan lærematerialet skaber et Danmark og et dansk folk, imens det kun indirekte skaber prøvens faktiske publikum: Indvandreren. Lærematerialet anskues således som konstitutiv retorik, dvs. retorik, der aktivt skaber sit publikums fortællinger og identiteter - men som også kan fungere modsat og blive negerende, hvis publikum ikke kan få øje på sig selv i billedet, finde sig en plads i fortællingernes univers eller identificere sig med de identiteter, der skildres.