Program forår 2014 – Københavns Universitet

Forside > Tidligere programmer > Program forår 2014

Program forår 2014

Vi har tre foredrag på programmet dette forår. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Mandag d. 24. februar kl. 17.00-18.30 i lok. 15A.0.13 (KUA2)

Anne Sophia Hermansen
Meningsdannelse eller intellektuelt freakshow? En blogger takker af

Der bliver givet fuckfinger i Deadline og vist kønshår på forsiden af Politiken. Er dansk debat blevet et freakshow for intellektuelle? Anne Sophia Hermansen takker af og gør status efter fem år som aktiv deltager i mediedebatten, hvor det er hendes erfaring, at mange redaktioner forveksler holdninger med underholdning. Den demokratiske samtale iscenesættes som et realityprogram, når man i stedet for at rådgive urutinerede debattører lader deres ubehjælpsomhed eller vrede skabe sensation. I vid udstrækning er det faktisk op til debattørerne selv at stille krav til debatformaterne, og hvordan det bedst kan gøres, bliver sat til diskussion i denne aftens foredrag.

Anne Sophia HermansenAnne Sophia Hermansen er mag. art. i litteraturhistorie med supplerende fag i filosofi og idehistorie. Hun har arbejdet med finansiel journalistik i 10 år hos blandt andet ATP, PenSam og Alm. Brand og har sideløbende blogget for Berlingske, anmeldt litteratur og været en aktiv samfundsdebattør. Hun tiltræder 1. marts en stilling som finansvært på TV2 News.
 


Torsdag d. 27. marts kl. 17.00-18.30 i lok. 15A.1.11 (KUA2)

Marie Hjarvard de Fine Licht
Levende mindesmærker: Retorisk konstruktion af kollektiv erindring

I Danmark findes nogle helt specielle mindesmærker, der kan beskrives som levende, fordi de er beboet af mennesker med særlig tilknytning til det, der erindres. 4. Maj Kollegierne giver fx fortrinsret til studerende, der kan dokumentere deres slægtskab med deltagere i frihedskampen under den tyske besættelse 1940-45. Sådan bliver efterkommeres historie og hverdagsliv en integreret del af selve mindesmærket. I foredraget vil Marie Hjarvard de Fine Licht beskrive levende mindesmærker som en både konkret og kompleks form for retorik, der kan hjælpe os til at forstå funktionen af mindesmærker i det hele taget: Hvordan konstrueres kollektiv erindring? Og hvor længe kan og bør det egentlig gøres?

Marie Hjarvard de Fine LichtMarie Hjarvard de Fine Licht er cand.mag. i retorik og bachelor i historie fra Københavns Universitet. Desuden har hun været Fulbright Scholar ved University of Illinois at Urbana-Champaign. Foredraget bygger på hendes kandidatspeciale fra 2013: ”Levende mindesmærker. Retoriske konstruktioner af kollektiv erindring og national identitet”, som hun også skal præsentere ved Rhetoric Society of Americas konference "Border Rhetorics" i maj.


Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 17.00-18.30 i lok. 15A.1.11 (KUA2)

Christina Matthiesen
At læse andre og blive en retor: En introduktion til elevstyret imitatio

Hvilke tekster bør en kommende skribent efterligne? Og hvordan bør hun gøre det, så hun ikke bliver en kopi af andre, men sig selv, som den romerske retoriker Quintilian anbefaler. Christina Matthiesen vil fortælle om sin ph.d.-afhandling Elevstyret imitatio: En retorisk skrivepædagogik i teori og praksis, som hun forsvarede i november 2013. Hun vil fortælle om sit arbejde med at udvikle tilgangen elevstyret imitatio, om inspirationen fra især Quintilian og John Dewey og forbindelsen til principper som retorisk handlekraft og retorisk medborgerskab. Hun vil også give indblik i afhandlingens to aktionsforskningsorienterede casestudier fra hhv. et universitet og et bosted for unge hjemløse.

Christina MatthiesenChristina Matthiesen er cand.mag. og ph.d. i retorik fra Københavns Universitet. Hun har undervist i retorisk skrivning, skrivepædagogik og retorikkens didaktik på Københavns Universitet i perioden 2002-2012. Hun har desuden skrevet for organisationer som Post Danmark og DSB og holdt skriveworkshops for Det Danske Filminstitut, DM, m.fl. I 2011 udgav hun romanen Konsulenten og praktikanten.