Program forår 2016 – Københavns Universitet

Forside > Tidligere programmer > Program forår 2016

Program forår 2016

Vi har som vanligt tre foredrag på programmet i semestrets løb. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Onsdag 24. februar kl. 17.00-18.30 i aud. 22.0.11 (KUA1)

Magnus Harald Haslebo
Velkommen til hvad? Alternativets erfaringer med politisk imødekommenhed

Siden Alternativets grundlæggelse har enhver borger været velkommen i de åbne politiske laboratorier, hvor partiets politik er blevet udviklet og "verdens første 100 pct. crowdsourcede partiprogram" er blevet skabt. Alternativet har udfordret begrebet "politiske modstandere" ved at invitere til politisk samarbejde på tværs af vante partiskel. Og Alternativet har selv nedsat et ombudsmandsråd af journalister og retorikere til at sikre, at partiets politikere fortsat lever op til partiets dogmer om netop åbenhed og imødekommenhed i den politiske debat. Retorikforeningen har inviteret partiets pressechef Magnus Harald Haslebo til at fortælle om, hvordan denne linje i kommunikationen præger partiet og dets politik i praksis. Hvad synes at lykkes? Og hvad er det svære?

Magnus Harald Haslebo, journalist og cand.public. i politisk kommunikation, er pressechef for Alternativet. I sit kandidatspeciale fra 2014 undersøgte han med afsæt i kognitiv metaforteori vekselvirkningen mellem grundlæggende verdenssyn, politik og kommunikation i dansk journalistik.

 

Torsdag 31. marts kl. 17.00-18.30 i lok. 15A.0.13 (KUA2)

Sine Nørholm Just

Hvis EU var en lakridspibe…
Affekt og rationalitet i dansk EU-debat

Den danske EU-debat står i stampe. Op til folkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015 diskuteredes det vanlige spørgsmål om ’mere’ eller ’mindre’ EU, og resultatet var forudsigeligt. Et flertal af danskerne ønsker ikke at ’afgive suverænitet’ til det europæiske system, der opleves som både uforståeligt anordnet og unødigt anmassende. Et eksempel på det sidste så man i 2013, hvor den såkaldte lakridspibe-sag rasede i både traditionelle og sociale medier. Mediestormen byggede på et falsk grundlag; EU var ikke på nippet til at forbyde lakridspiben. Alligevel illustrerer sagen fint, hvordan offentligt engagement i EU-sager opstår i et samspil mellem affekt og rationalitet. Som sådan kan den pege frem mod bedre EU-debat.

Sine Nørholm Just, ph.d., er lektor i politisk kommunikation ved Department of Business and Politics, CBS, hvor hun forsker i offentlige meningsdannelsesprocesser om alt fra boligpriser til medarbejderidentiteter. Hun har dog en særlig interesse for den offentlige debat om og i EU, som hun har fulgt siden 2001.

 

Tirsdag 3. maj kl. 17.00-18.30 i lok. 15A.0.13 (KUA2) 

Sune Holm Pedersen
Hvor får retoriske kritikere deres vurderingskriterier fra?

Retoriske kritikere interesserer sig ofte for retorikkens kvalitet. Var talen eller teksten vellykket? Var debatten konstruktiv? Var ytringen hensigtsmæssig? For at svare på disse spørgsmål skal man bruge nogle vurderingskriterier. Men hvor kommer vurderingskriterierne egentlig fra? Aristoteles? U.S.A.? Skamlingsbanken? Sune Holm Pedersen argumenterer for, at dette spørgsmål er underbelyst i retorikken. Hans svar er, at vurderingskriterier ofte konstrueres af kritikeren ud fra kritikerens antagelser om funktionen af det, der vurderes. Foredraget giver eksempler på, at retoriske kritikere benytter en række forskellige og indimellem modstridende tilgange til nå frem til det vurderedes funktion – og dermed de relevante vurderingskriterier.

Sune Holm Pedersen er Research MA i argumentationsteori, MSc i politisk teori og ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Retorik, Københavns Universitet. Han arbejder på et ph.d.-projekt om vurdering i retorisk kritik, som afsluttes dette forår.